// ...ποτέ από το χρέος μη κινούντες...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η ΙΣΧΥΣ υπήρξε ο κατεξοχήν μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός νέων ανθρώπων στην Κύπρο κατά την ύπαρξη της. Λειτούργησε από τον Νοέμβριο του 2003 μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 και υπήρξε μια επιτυχημένη προσπάθεια η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της με δημόσιες παρεμβάσεις και την δραστηριότητα της, η οποία απόσπασε σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό την προσοχή [...]

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Achieving the Lisbon Goals in Cyprus
January 15, 2010
Στα ΜΜΕ το 2008
January 14, 2010